Kiseki Wiki
Advertisement
Kiseki Wiki

Japanese Voice Acting

Cast

 • Estelle Bright: Akemi Kanda
 • Joshua Bright: Mitsuki Saiga
 • Scherazard Harvey: Yuka Shioyama
 • Olivier Lenheim: Takehito Koyasu
 • Kloe Rinz: Yuko Minagushi
 • Agate Crosner: Takayuki Kondo
 • Tita Russell: Hiromi Kon-no
 • Zin Vathek: Tetsu Inada
 • Anelace Elfead: Masako Okochi
 • Kevin Graham: Ryouhei Nakao
 • Josette Capua: Umeka Syoji
 • Kurt Nardin: Hidehiko Kaneko
 • Julia Schwarz: Yuka Komatsu
 • Loewe: Hikaru Midorikawa
 • Prof.Weissmann: Hideyuki Tanaka

Casting

 • AONI PRODUCTION Co.,Inc.  

Voice Work

 • Director: Seiji Miyazaki
 • Sound Producer: Rokuro Okuyama (AONI PRODUCTION Co.,Inc.)
 • Producer: Takashi Yoshida 

Development Members

Programming

 • Takayuki Kusano
 • Toru Endo 

Art and Graphics

 • Kazuki Nagao
 • Takeshi Araki
 • Shinichi Ito
 • Seiji Murakami
 • Tomoko Sakai
 • Ayako Yamanaka
 • Hidenori Tanaka
 • Hiroyuki Yabuki
 • Michiyo Sakai
 • Kasumi Tanaka
 • Izumi Ito
 • Maiko Yoshida
 • Nao Tatsuo
 • Hiromi Okada
 • Kohei Kawa
 • Nobuo Hayashi
 • Syunsuke Ito
 • Yusuke Morii
 • Shota Sagae
 • Kei Nakamura
 • Ayumu Ookusa
 • Yuu Tokairin
 • Tomoko Takahashi
 • Yoshie Sato
 • Tetsuya Yamada

Scenario and Script

 • Hisayoshi Takeiri
 • Hirotaka Sato
 • Shinichiro Sakamoto
 • Yoshihiro Konda
 • Aichiro Miyata
 • Kure Software Koubou Corporation.
 • KureEiji
 • Umekichi / Kojika / Saki 

Music and Sounds / Sound Team jdk

 • Hayato Sonoda
 • Takahiro Unisuga
 • Ryo Takeshita
 • Yukihiro Jindo

Opening Theme song: "GIN NO ISHI KIN NO TSUBASA"

 • Vocal: Hiroko Yamawaki
 • Chorus: Ayako Shibazaki
 • Violin: Yoko Kumazawa
 • Lyrics: Kyo Hifumi
 • Arrangement: Yukihiro Jindo
 • Recording: Kazuhiro Miyasaka (PRESSTONE)

Ending Theme song: "I swear..."

 • Vocal: Kanako Kotera
 • Guitar: Akihiro Goto
 • Lyrics: Ayako Shibazaki
 • Arrangement: Kohei Wada
 • Recording: Kazuhiro Miyasaka (PRESSTONE) 

Quality assurance

 • Toshihiro Kondo
 • Atsushi Takai
 • Nobuhiro Hioki
 • Toshio Inoue
 • Hideyuki Yamashita
 • Satoko Tanaka
 • Noriyuki Chiyoda
 • Nozomi Miura 

Publicity

 • Hidefumi Inaya
 • Atsushi Hoshino
 • Ai Tamai
 • Fumika Murakami

Illustrations

 • You Shiina

Special Thanks

 • Media Works 
 • Field Y  

Coordinator

 • Mieko Ishikawa

Supervisor

 • Shinji Yamazaki 

Producer

 • Masayuki Kato

North American Localization

 • Translation & Editing Assistance Carpe Fulgur
 • Localization Programming: Sara Leen
 • Localization Producer: Jessica Chavez

XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

 • Quality Assurance Tester: Danielle Rust
 • Localization Coordinators: Jason Hayato Higa, Junpei Doi
 • Localization Editors: Nick Colucci, Kris Knigge
 • Localization Specialist: Thomas Lipschultz
 • Localization Lead: Ryan Graff
 • Production Assistant: Kelly Nylander
 • Production Coordinator: Brittany Avery
 • Product Manager: Jimmy Soga
 • Marketing Associate: Mai Okuno
 • Executive Vice President: Ken Berry
 • President & CEO: Shinichi Suzuki
 • Special Thanks: Christopher Basco, Daniel Johns, Daniel Prescott, Elliot Gay, Gregory Price, Kirsten Miller, Ryan Thomson, Sara Leen, William Van Hecke

The Legend of Heroes - Trails in the Sky Second Chapter-

©2006-2015 Nihon Falcom Corporation, All Rights Reserved.

Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

http://falcom.co.jp/

Advertisement